Kormästare for Malmö Operaen 1995-97 og ass. korsyngemester på Det kgl. Teater

Medstifter og dirigent for Det lille Operakor fra Det kgl. teater 1995-99

med tournéer i hele Norden inkl. Grønland/Island 

Kastrup Kammerkor 1989-97,     Kammerkoret Audite 2003-09,

det blandede kor Carmen Curlers 2003 – 09 , Frederiksberg Kammerkor fra 2012-15

Orkester dirigent for div. amatørensembler bl.a.  KUSO,    EtatsOrkestret,

Søllerød Kammerorkester m.fl.  plus ad hoc - orkestre 

 

OPFØRELSER MED SOLISTER

Inger Dam Jensen, Elisabeth Halling (Vivaldis Gloria)

Djina Mai Mai, Johnny van Hall  (Saint-Saëns Oratorio de Noël))

Kari Hamnoy, Christian Christiansen (N :W :Gades Baldurs Drøm)

Elsebeth Lund, Bo Anker Hansen (Faurés Requiem)

Elsebeth Dreissig (Mendelssohn Motet)

 

HØJSKOLER

Dirigeret og opført følgende mere ukendte eller specielle værker

på Nørgaards Højskole, Vallekilde Højskole, Vestjyllands Højskole:

 

Berlioz: Messe solenelle

Britten: Rejoice in the Lamb

Bruckner: Messe I d-mol

Bruckner: Requiem d-mol

Cherubini : Requiem

Cimarosa: Missa pro defunctis

Dvorak: Messe I D-Dur

Edw. Elgar: King Olav

Fauré: Requiem

Gade: Baldurs Drøm

Hummel: Messe i B-Dur

Händel: Dettinger Te Deum

Mendelssohn: Lauda Sion

Mozart: Messe i c-moll for dobbeltkor

Puccini: Missa di Gloria

Schubert : Messe i Es-Dur

Schumann : Requiem

Vaughan Williams : Tudor Portraits